Cenas

 

VIENAS REIZES APMEKLĒJUMS    12,- EUR

Neierobežots abonements /derīgs vienu mēnesi/     90,- EUR
Abonements 8 reizēm
/derīgs 2 mēnešus/     60,- EUR
Abonements 6 reizēm /derīgs vienu mēnesi/     48,- EUR
Abonements 4 reizēm /derīgs vienu mēnesi/     34,- EUR 

STUDENTIEM

Abonements 8 reizēm studentiem /derīgs divus mēnešus/     52,- EUR
Abonements 4 reizēm studentiem /derīgs vienu mēnesi/     30,- EUR

SKOLĒNIEM, BĒRNIEM
Bērniem, pusaudžiem, pensionāriem vienas reizes apmeklējums    8,-   EUR
Abonements 8 reizēm /derīgs divus mēnešus/     48,- EUR
Abonements 4 reizēm /derīgs vienu mēnesi/     28,- EUR

Individuālā nodarbība     no 25,- EUR
TRX individuālā nodarbība     15,- EUR
Individuālā Sajūtu nodarbība pie Evitas Eglītes     45,- EUR

  •  Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā.
  • Uz katru nodarbību pierakstīšanās ir obligāta. Pierakstīties iespējams ne vēlāk kā 2 stundas pirms dienas nodarbībām, vai līdz iepriekšējā vakara plkst. 21:00 uz rīta nodarbībām.
  • Ja neplānotu apstākļu deļ nevarat ierasties uz nodarbību, bet iepriekš jau esat veicis pierakstīšanos, obligāti atcelt savu rezervāciju ne vēlāk kā stundu pirms nodarbības. Pretējā gadījumā, jūsu abonementam tiks ieskaitīta viena papildus apmeklējuma reize.
  • Abonementa derīguma termiņu nav iespējams pagarināt.