Cenas

 

 

PIRMĀS REIZES APMEKLĒJUMS                5,- EUR*
PIRMĀS REIZES APMEKLĒJUMS                PAR BRĪVU
* Bezmaksas nodarbības apmeklējumu var iegūt, ja pēc izmēģinājuma nodarbības Jūs iegādāsieties kādu no abonementa veidiem. Abonementa veidus skatīt zemāk.
Pirmās reizes apmeklējuma piedavājums attiecās tikai uz JAUNIEM KLIENTIEM.

Skaņu meditācija un balss dziedājumi nodarbības maksa 12,- EUR, vai ar derīgu abonementu piemaksājot starpību. Uz šo nodarbību nav attiecināmi PIRMĀS REIZES APMEKLĒJUMA NOSACĪJUMI!

VIENAS REIZES APMEKLĒJUMS                        
12,- EUR
Abonements 8 reizēm /derīgs 2 mēnešus/              56,- EUR 
Abonements 6 reizēm /derīgs vienu mēnesi/         45,- EUR 
Abonements 4 reizēm /derīgs vienu mēnesi/         32,- EUR


Neierobežots abonements /derīgs vienu mēnesi/  70,- EUR
 


BĒRNIEM, PUSAUDŽIEM, STUDENTIEM UN SENIORIEM
Vienas reizes apmeklējums                                        8,-   EUR
Abonements 8 reizēm /derīgs divus mēnešus/     48,- EUR
Abonements 4 reizēm /derīgs vienu mēnesi/        28,- EUR

PUSDIENSLAIKA UN RĪTA* JOGA 
Vienas reizes apmeklējums                                        8,-   EUR
Abonements 8 reizēm /derīgs divus mēnešus/     48,- EUR
Abonements 4 reizēm /derīgs vienu mēnesi/        28,- EUR
! Nodarbību iespējams apmeklēt arī ar standarta nodarbību abonementu.

* Nodarbības plkst. 7:30 un 8:00

Individuālā nodarbība no 25,- līdz 50,- EUR (ņemot vērā klienta izvēli par nodarbības ilgumu un veidu).

Individuālā nodarbība pie klienta no 60 – 100 EUR

  •  Norēķināties iespējams tikai skaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu.
  • Uz katru nodarbību pierakstīšanās ir OBLIGĀTA https://dabayoga.lv/grafiks/. Pierakstīties iespējams ne vēlāk kā 2 stundas pirms dienas nodarbībām, vai līdz iepriekšējā vakara plkst. 21:00 uz rīta nodarbībām.
  • Ja neplānotu apstākļu deļ nevarat ierasties uz nodarbību, bet iepriekš jau esat veicis pierakstīšanos, obligāti veiciet atcelšanu savai rezervācijai ne vēlāk kā stundu pirms nodarbības. Pretējā gadījumā, jūsu abonementam tiks ieskaitīta viena papildus apmeklējuma reize.
  • Abonementa derīguma termiņu ir iespējams pagarināt par 2 nedēļām ar piemaksu 8 eur, un par 30 dienām ar piemaksu 16 eur.