Cenas

 

No 13. Maija tiek mainīta Nodarbību maksa un abonementu sistēma!

Visi 2020. gada Februārī un Martā iegādātie abonementi ir derīgi un var tikt izmantoti līdz 2020. gada Augusta beigām!

   No 13. Maija

    VIENAS REIZES APMEKLĒJUMS 10 EUR

     VIENAS REIZES APMEKLĒJUMS 8 EUR  

BĒRNIEM, PUSAUDŽIEM,  SENIORIEM (no 60 gadu vecuma), STUDENTIEM (uzrādot derīgu apliecību)

PUSDIENSLAIKA UN RĪTA JOGA plkst. 8:00


 ABONEMENTS (krāšanas kartiņa) 10 REIZĒM izpildot 3 mēnešu laikā  10tā nodarbība BEZ MAKSAS


Individuālā nodarbība no 25,- līdz 50,- EUR (ņemot vērā klienta izvēli par nodarbības ilgumu un veidu).

Individuālā nodarbība pie klienta no 60 – 100 EUR

  •  Norēķināties iespējams skaidrā naudā, vai ar bankas pārskaitījumu.

REKVIZĪTI:
SIA PURPUR
Reģ. nr. 40103861176
Juridiskā adrese: Franča Trasuna iela 10 – 1
3, Rīga, LV-1035
Konta nr.: LV80HABA0551043024673
Veicot maksājumu OBLIGĀTI jānorāda maksājuma mērķis.  
Piemēram: Maksājums par jogas nodarbību 13. Maijs 2020.

  • Uz katru nodarbību pierakstīšanās ir OBLIGĀTA https://dabayoga.lv/grafiks/. Pierakstīties iespējams ne vēlāk kā 2 stundas pirms dienas nodarbībām, vai līdz iepriekšējā vakara plkst. 21:00 uz rīta nodarbībām.

Ja neplānotu apstākļu dēļ nevarat ierasties uz nodarbību, bet iepriekš jau esat veicis pierakstīšanos, obligāti veiciet atcelšanu savai rezervācijai ne vēlāk kā stundu pirms nodarbības!