NODARBĪBU GRAFIKS

Reģistrējoties dabayoga.lv mājas lapā jeb studijas datu bāzē klients sniedz personu identificējošu informāciju – savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi. Aizpildot reģistrācijas anketu, klients apliecina savu piekrišanu studijas iekšējās kārtības noteikumiem un iesniegto datu izmantošanai. Studijas klientu datu bāzē iesniegtie dati tiek izmantoti ar mērķi informēt klientus par izmaiņām nodarbību grafikā un ikmēneša aktuālajiem jaunumiem.